கோயம்புத்தூரில் இருந்து நாகர்கோவிலிற்கு இயக்கப்படும் பகல் நேர ரயில் வள்ளியூர் ரயில் நிலையத்தில் கூடுதலாக நின்று செல்லும் - தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு


வண்டி எண்.06321/06322 நாகர்கோவில் 🔄 கோயம்புத்தூர் தினசரி சிறப்பு ரயில் வள்ளியூர் ரயில் நிலையத்தில் கூடுதலாக நின்று செல்லும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. 

மேலும் இந்த கூடுதல் நிறுத்தம் உடனடியாக அமலுக்கு வருவதாக தெற்கு ரயில்வே குறிப்பிட்டுள்ளது

வள்ளியூர் ரயில் நிலைய அட்டவணை பின்வருமாறு ;

வண்டி எண்.06321 கோயம்புத்தூர் சிறப்பு ரயில்

நிறுத்தம்

வண்டி எண்.06322 நாகர்கோவில் சிறப்பு ரயில்

07.35

(பு)

நாகர்கோவில்

(வ)

20.10

08.07/08.08

(வ/பு)

வள்ளியூர்

(வ/பு)

19.04/19.05

20.20

(வ)

கோயம்புத்தூர்

(பு)

08.00


வ - வருகை
பு - புறப்பாடு