தேசிய வரைவு ரயில் திட்டத்தை இந்திய ரயில்வே வெளியிட்டது : Indian Railways issues draft National Rail Plan


எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமாக விளங்கப் போகும் தேசிய வரைவு ரயில் திட்டத்தை இந்திய ரயில்வே வெளியிட்டுள்ளது.

திறன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் பூர்த்தி செய்யப்படாதவற்றை நிறைவு செய்யும் நோக்கிலும், நாட்டின் ஒட்டுமொத்த சரக்குப் போக்குவரத்து சூழலியலில் தனது பங்கை அதிகரிக்கும் விதத்திலும் தேசிய வரைவு ரயில் திட்டத்தை இந்திய ரயில்வே வெளியிட்டுள்ளது.

உள்கட்டமைப்புத் திறனை அதிகப்படுத்தி, ரயில்வே சேவைகள் மற்றும் வர்த்தகத்தை மேம்படுத்துவது இதன் முக்கிய நோக்கமாகும். 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் தேவையை விட அதிகமாக திறனை ஏற்படுத்தி, 2050-ஆம் ஆண்டு வரை அதை நிலைத்திருக்க செய்வதும் இந்தத் திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.

முக்கியமான சில திட்டங்களை 2024-ஆம் ஆண்டுக்குள் முடிப்பதற்காக 'விஷன் 2024' தேசிய வரைவு ரயில் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகத் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. 2024-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு செயல்படுத்தப்படவுள்ள ரயில் தடம் மற்றும் சிக்னல் திட்டங்கள் அடையாளப்படுத்தப்பட்டு, அவற்றை நிறைவேற்றுவதற்கான தெளிவான காலகெடுக்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.

கிழக்குக் கடற்கரை, கிழக்கு-மேற்கு மற்றும் வடக்கு-கிழக்கு என்று மூன்று பிரத்தியேக சரக்கு வழித்தடங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. பல்வேறு அதிவேக ரயில் தடங்களும் செயல்படுத்தப்பட உள்ளன.

1178 பக்கம் கொண்ட அறிக்கையை பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

In an endeavour to address the inadequacies of capacity constraints and improve its modal share in total freight eco system of the country, Indian Railways has come up with Draft National Rail Plan. 

A long term strategic plan called the National Rail Plan has been developed to plan infrastructural capacity enhancement along with strategies to increase modal share of the Railways. The National Rail Plan will be a common platform for all future infrastructural, business and financial planning of the Railways. This plan is being circulated among various Ministries for their views now. Railways aim to finalise the Final plan by January 2021.

The objective of the Plan is:

•        To create capacity ahead of demand by 2030, which in turn would cater to growth in demand right up to 2050 and also increase the modal share of Railways from 27% currently to 45% in freight by 2030 as part of a national commitment to reduce Carbon emission and to continue to sustain it. Net Zero Carbon emission by 2030.

•        To assess the actual demand in freight and passenger sectors, a yearlong survey was conducted over hundred representative locations by survey teams spread all over the country.

•        Forecast growth of traffic in both freight and passenger year on year up to 2030 and on a decadal basis up to 2050.

•        Formulate strategies based on both operational capacities and commercial policy initiatives to increase modal share of the Railways in freight to 45% by 2030.

•        Reduce transit time of freight substantially by increasing average speed of freight trains from present 22Kmph to 50Kmph.

•        Reduce overall cost of Rail transportation by nearly 30% and pass on the benefits to the customers.

•        Map the growth in demand on the Indian Railway route map and simulate the capacity behaviour of the network in future.

•        Based on above simulation identify infrastructural bottlenecks that would arise in future with growth in demand.

•        Select projects along with appropriate technology in both track work, signalling  and rolling stock to mitigate these bottlenecks well in advance.

As part of the National Rail Plan, Vision 2024 has been launched for accelerated implementation of certain critical projects by 2024 such as 100% electrification, multitracking of congested routes, upgradation of speed to 160 kmph on Delhi-Howrah and Delhi-Mumbai routes, upgradation of speed to 130kmph on all other Golden Quadrilateral-Golden Diagonal (GQ/GD) routes and elimination of all Level Crossings on all GQ/GD route.

 

•        Future projects for implementation beyond 2024 in both track and signalling have been identified with clear cut timelines for implementation.

•        Three Dedicated Freight Corridors, namely East Coast, East-West & North-South identified along with timelines. PETS survey already underway.

•        Several new High Speed Rail Corridors have also been identified. Survey on Delhi-Varanasi High Speed Rail already under way.

•        Assess rolling stock requirement for passenger traffic as well as wagon requirement for freight.

•        Assess Locomotive requirement to meet twin objectives of 100% electrification (Green Energy) by December 2023 and also the increasing traffic right up to 2030 and beyond up to 2050.

•        Assess the total investment in capital that would be required along with a periodical break up.

•        Identify new streams of finance and models for financing including those based on PPP.

•        For successful implementation of the National Rail Plan ,the Railways will be looking to engage with Private Sector, PSUs,State Governments and Original Equipment Manufacturers(OEM)/Industries.

•        Sustained involvement of the Private Sector in areas like operations and ownership of rolling stock, development of freight and passenger terminals, development/operations of track infrastructure etc.

In effect the National Rail Plan envisages an initial surge in capital investment right up to 2030 to create capacity ahead of demand and increase the modal share of the Railways in freight by 45%.

Post 2030 , the revenue surplus generated would be adequate to finance future capital investment and also take the burden of debt service ratio of the capital already invested. Exchequer funding of Rail projects would not be required.