டிசம்பர் 31ம் தேதி முதல் வழக்கமான கட்டணத்தில் நீலகிரி மலை ரயில் சேவை : தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு

கொரோனோ தொற்று காரணமாக நிறுத்தப்பட்டு இருந்த நீலகிரி மலை ரயில் சேவை வருகின்றன டிசம்பர் 31ம் தேதி முதல் மீண்டும் இயக்கப்படவுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

அதன்படி மேட்டுப்பாளையம் 🔄 உதகை இடையே ஒரு ஜோடி ரயில் சேவையும், குன்னூர் 🔄 உதகை இடையே 3 ஜோடி ரயில் சேவைகளும் இயக்கப்படவுள்ளன. அதன் விவரம் பின்வருமாறு ;

06136/06137 மேட்டுப்பாளையம் 🔄 உதகை நீலகிரி சிறப்பு மலை ரயில். (தினசரி)

06136 மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து காலை 7:10க்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், பகல் 11:55 உதகை ரயில் நிலையம் சென்றடையும்.

06137 மறுமார்கத்தில் உதகையில் இருந்து பிற்பகல் 2 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மாலை 5:30க்கு மேட்டுப்பாளையம் ரயில் நிலையம் வந்து சேரும்.

06141/06143/06138 குன்னூர் ➡️ உதகை நீலகிரி சிறப்பு மலை ரயில். (தினசரி)

06141 குன்னூர் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து காலை 7:45க்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், காலை 9மணிக்கு உதகை ரயில் நிலையம் வந்து சேரும்.

06143 குன்னூர் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து பகல் 12:35க்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், பிற்பகல் 1:45 மணிக்கு உதகை ரயில் நிலையம் வந்து சேரும்.

06138 குன்னூர் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து மாலை 4மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மாலை 5:10மணிக்கு உதகை ரயில் நிலையம் வந்து சேரும்.

06139/06142/06140 உதகை ➡️ குன்னூர் நீலகிரி சிறப்பு மலை ரயில். (தினசரி)

06139 உதகை ரயில் நிலையத்தில் இருந்து காலை 9:15க்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், காலை 10:20க்கு குன்னூர் ரயில் நிலையம் வந்து சேரும்.

06142 உதகை ரயில் நிலையத்தில் இருந்து பகல் 12:15க்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், பிற்பகல் 1:15க்கு குன்னூர் ரயில் நிலையம் வந்து சேரும்.

06140 உதகை ரயில் நிலையத்தில் இருந்து மாலை 5:30க்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மாலை 6:35க்கு குன்னூர் ரயில் நிலையம் வந்து சேரும்.

மேற்கொண்ட சிறப்பு ரயில்களில் பயணம் மேற்கொள்ள முன்பதிவு கட்டாயம். இந்த ரயில்களுக்கு முன்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது.

மேற்கொண்ட சிறப்பு ரயில்களின் அட்டவணை பின்வருமாறு ;

மேட்டுப்பாளையம்/குன்னூர் ➡️ உதகை மார்க்கம்.

நிறுத்தம்

06138

06143

06141

06136

 

மேட்டுப்பாளையம்

--

--

 

07:10 (d)

கல்லார்

­­--

­­--

 

--

ஹில்குரோவ்

--

--

 

--

குன்னூர்

16:00 (d)

12:35 (d)

07:45 (d)

10:30/ 10:40

வெலிங்டன்

16:07/ 16:08

12:42/ 12:43

07:52/ 07:53

--

அரவங்காடு

16:17/ 16:18

12:52/ 12:53

08:04/ 08:05

10:59/ 11:00

கேத்தி

16:33/ 16:34

13:09/ 13:10

08:24/ 08:25

11:19/ 11:20

லவ்டேல்

16:49/ 16:50

13:26/ 13:27

08:41/ 08:42

11:39/ 11:40

உதகை

17:10 (a)

13:45 (a)

09:00 (a)

11:55 (a)


உதகை ➡️ குன்னூர்/மேட்டுப்பாளையம் மார்க்கம்.

நிறுத்தம்

06140

06137

06142

06139

 

உதகை

17.30 (d)

14:00 (d)

12:15 (d)

09:15 (d)

லவ்டேல்

­­17:40/ 17:41

­­14:10/ 14:11

12:25/ 12:26

09:25/ 09:26

கேத்தி

17:52/ 17:53

14:24/ 14:25

12:37/ 12:38

09:38/ 09:39

அரவங்காடு

18:06/ 18:07

14:37/ 14:38

12:52/ 12:53

09:54/ 09:55

வெலிங்டன்

18:14/ 18:15

--

12:59/ 13:00

10:01/ 10:02

குன்னூர்

18:35 (a)

15:05/ 15:15

13:15 (a)

10:20 (a)

ஹில்குரோவ்

 

--

--

--

கல்லார்

 

--

--

--

மேட்டுப்பாளையம்

 

17:30 (a)

--

--