கரூரிலிருந்து ஒடிசா மாநிலம் சம்பல்பூருக்கு சரக்கு ரயில் மூலம் 2,658 டன் கொசுவலைகள் நேற்று அனுப்பிவைக்கப்பட்டன. இதன் மூலம் ரயில்வேக்கு ரூ.51.20 லட்சம் வருவாய் கிட்டியுள்ளது : MEDICATED MOSQUITO NETS TRANSPORTED FROM KARUR TO SAMBALPUR CITY

MEDICATED MOSQUITO NETS TRANSPORTED FROM KARUR TO SAMBALPUR CITY

The Business Development Unit of Salem Division of Southern Railway is always on the lookout to sustain and improve the commercial activities of the division.  Untiring efforts by the Business Development Unit of Salem Division get new streams of freight traffic, too.

Recently, medicated mosquito nets were transported from Karur to Mancheswar and Khurda Road in Odisha.

In continuation of such efforts, today (07.11.2020) Salem Division is transporting medicated mosquito nets from Karur to Sambalpur City in Odisha.

Mosquito nets, loaded in 42 wagons and weighing 2658 tonnes, are being moved from Karur to Sambalpur City in Odisha.

Transportation of mosquito nets from Karur to Sambalpur City will bring in revenue of Rs.51.20 lakhs.    
புதியது பழையவை