மே 12ம் தேதி முதல் அறிமுகப்படுத்தியுள்ள சிறப்பு ரயில்களில் அனைத்து வகுப்புகளிலும் வரையறுக்கப்பட்ட காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு பயணசீட்டுகளை வழங்க ரயில்வேத்துறை திட்டம்

Coronavirus Lockdown: Special Train Leaves From Karnataka For ...

இந்த சிறப்பு ரயில்களில் RAC (ரத்து செய்யப்படும் பயணச்சீட்டுகளுக்குப் பதிலாக இடங்கள் ஒதுக்கீடு) இருக்காது என்று இந்திய ரயில்வே முடிவு செய்துள்ளது. இது 12.05.2020 லிருந்து அமலுக்கு வருகிறது.

மேலும், கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அதிகபட்ச வரம்புகளுக்கு உட்பட்டு காத்திருப்புப் பட்டியல் பயணச்சீட்டுகள் வழங்கப்படும் என்று முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது:

ClassMaximum Waiting List Limit
1 AC20
Executive Class20
2 AC50
3 AC100
AC Chair Car100 (Applicable only if any train with Chair Car class is introduced in future)
Sleeper200 (Applicable only if any train with Sleeper class is introduced in future)

12.05.2020 முதல் இயக்கப்படும் சிறப்பு ரயில்கள் தொடர்பாக இந்திய ரயில்வே வேறு சில முடிவுகளையும் எடுத்துள்ளது. அவை வருமாறு:

* காத்திருப்புப் பட்டியல் தொடர்பான பிற விதிகள் பொருந்தும்.

* எந்த வித (தட்கல்) / பிரீமியம் தட்கல் ஒதுக்கீடுகள் வரையறுக்கப்படாது.

* மூத்த குடிமக்கள் ஒதுக்கீடு, பெண்கள் ஒதுக்கீடு மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒதுக்கீடு ஆகியவை தற்போதுள்ள அறிவுறுத்தல்களின்படி வரையறுக்கப்படும்.

* ரயில் புறப்படுவதற்கு 24 மணி நேரம் முன் ரத்து செய்தால் 50 சதவீதக் கட்டணம் திரும்பத் தரப்படும். அதன் பின்னர் என்றால் கட்டணத்தொகை திரும்பத் தரப்படமாட்டாது என்ற பணத்தைத் திரும்பப்பெறும் விதிகள் ரத்து செய்யப்படும். அதற்கு பதிலாக 2015 ரயில்வே ரத்துசெய்தல் மற்றும் பணத்தைத் திரும்பப்பெறுதல் விதி அமலில் இருக்கும்.

மேற்கண்ட மாற்றங்கள் மே 22, 2020 முதல் தொடங்கும் ரயில்களுக்குப் பொருந்தும், அதாவது மே 15, 2020 முதல் முன்பதிவு செய்யப்படுவதில் இருந்து தொடங்கும்.