தைப்பூச திருவிழாவை முன்னிட்டு பிப்ரவரி 2 முதல் பிப்ரவரி 12ம் தேதி வரை கோயம்புத்தூர் - பழனி இடையே சிறப்பு ரயில்.

கோயம்புத்தூர் - பழனி
நிறுத்தம்
வருகை
புறப்பாடு
கோயம்புத்தூர்
---
9:45
போத்தனுர்
9:57
9:59
கிணத்துக்கடவு
10:24
10:25
பொள்ளாச்சி
10:55
11:00
கோமங்கலம்
11:17
11:18
உடுமலைப்பேட்டை
11:42
11:43
மைவாடி ரோடு
11:56
11:57
மடத்துக்குளம்
12:04
12:05
புஷ்பத்தூர்
12:12
12:13
பழனி
12:45

பழனி - கோயம்புத்தூர்
நிறுத்தம்
வருகை
புறப்பாடு
பழனி
---
13:45
புஷ்பத்தூர்
14:01
14:02
மடத்துக்குளம்
14:09
14:10
மைவாடி ரோடு
14:17
14:18
உடுமலைப்பேட்டை
14:29
14:30
கோமங்கலம்
14:45
14:46
பொள்ளாச்சி
15:15
15:20
கிணத்துக்கடவு
15:46
15:47
போத்தனுர்
16:20
16:22
கோயம்புத்தூர்
16:45


இந்த சிறப்பு ரயிலில் 10 பொது வகுப்பு பெட்டிகள் இருக்கும்..

Passenger special To clear extra rush of  Thaipoosam festival of  Arulmigu Dhandayathapani temple, special train services will be operated between Coimbatore to Palani and back from 02.02.2020 to 12.02.2020 (11days )

Coimbatore - Palani Passenger Special
This train will depart from Coimbatore at 09.45hrs having stoppage at Podanur (09.57/09.59),  Kinattukadavu (10.24/10.25)  Pollachi (10.55/11.00), Gomangalam (11.17/11.18) , Udumelaipettai (11.42/11.43), Maivadi road (11.56/11.57), Madattukulam (12.04/12.05), Pushpattur (12.12/12.13) and will reach Palani at 12.45hrs

Palani - Coimbatore Passenger Special
On return Passenger special will depart from Palani at 13.45hrs and having stoppages at  Pushpattur (14.01/14.02), Madattukulam (14.09/14.10), Maivadi road (14.17/14.18), Udumalaipettai (14.29/14.30), Gomangalam (14.45/14.46),  Pollachi (15.15/15.20), Kinattukadavu (15.46/15.47), Podanur (16.20/16.22), and will reach Coimbatore at 16.45hrs ...

Composition of Train : 10 coaches


புதியது பழையவை