06043 விழுப்புரம் - செக்கந்தராபாத் சிறப்பு ரயில், விழுப்புரத்தில் இருந்து நவம்பர் 6, 13 20, 27, டிசம்பர் 4, 11, 18, 25 ஆகிய தேதிகளில் மாலை 4மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் காலை 8:25க்கு செக்கந்தராபாத் சென்றடையும்.

இந்த ரயில், செங்கல்பட்டு, தாம்பரம், சென்னை எழும்பூர், சூலூர்பேட்டை, நாயுடுபேட்டை, கூடூர், நெல்லூர், ஓங்கோல், தெனாலி, குண்டூர், பிடுகுரல்ல, மீறியழகுடா மற்றும் நலகொண்ட ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும்.