06059 சென்னை சென்ட்ரல் - செக்கந்தராபாத்

சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து அக்டோபர் 18, 20, 27, நவம்பர் 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 மற்றும் டிசம்பர் 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29ம் தேதிகளில் இரவு 7:30க்கு புறப்பட்டு மறுநாள் காலை 8:25க்கு செக்கந்தராபாத் சென்றடையும்.

இந்த ரயில் சூலூர்பேட்டை, நாயுடுபேட்டை, கூடூர், நெல்லூர், ஓங்கோல், தெனாலி, குண்டூர், பிடுகுரல்ல, மீறியழகுடா மற்றும் நலகொண்ட ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும்.

WWW.TNRAILNEWS.IN