ஜோலார்பேட்டை - அரக்கோணம் தடத்தில் பொறியியல் பணி காரணமாக செப் 25 முதல் 28ம் தேதி வரை ரயில் சேவையில் மாற்றம்.முழுமையாக / பகுதி தூரம் ரத்து செய்யப்படும் ரயில்கள்

மாலை 5.10க்கு புறப்படும், வேலூர் கன்டோன்மென்ட் - அரக்கோணம் பயணிகள் ரயில், செப்டம்பர் 25, 26, 28-ம் தேதிகளில் ரத்து செய்யப்படுகிறது.

மதியம் 1:30க்கு புறப்படும் ஜோலார்பேட்டை - அரக்கோணம் பயணிகள் ரயில் (56122) வரும் 25, 26-ம் தேதிகளில் ஜோலார் பேட்டையில் -லத்தேரி இடையே மட்டும் இயங்கும்.

மதியம் 1:05க்கு புறப்படும், அரக்கோணம் - வேலூர் கன்டோன்மென்ட் பயணிகள் ரயில் (56013) 28-ம் தேதி அரக்கோணம் - சேவூர் இடையே மட்டும் இயங்கும்.

நிறுத்தி தாமதமாக இயங்கும் ரயில்கள்.

பெங்களூர் கன்டோன்மென்ட் - அகர் தலா ஹமர்சபர் விரைவு ரயில் லத்தேரியில் இன்று 140 நிமிடங்களும், யஸ்வந்த்பூர் - ஹவுரா துரந்தோ விரைவு ரயில் (12246) காவனூரில் 60 நிமிடங்களும், திருப்பதி - மன்னார்குடி ரயில் (17407) மற்றும் திருப்பதி - ராமேசுவரம் ரயில் (16779) காட்பாடியில் 30 நிமிடங்கள் உட்பட 8 விரைவு ரயில்கள் தாமதமாக இயக்கப்படும்.

சிறப்பு ரயில்கள்

வேலூர் கன்டோன்மென்ட் - அரக்கோணத்துக்கு 25, 26, 28-ம் தேதிகளில் மாலை 5.40 மணிக்கும், லத்தேரி - அரக்கோணத்துக்கு 25, 26-ம் தேதிகளிலும், சேவூர் - வேலூர் கன்டோன்மென்ட்க்கு 28-ம் தேதி மாலை 3.50 மணிக்கும் பயணிகள் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.