சென்னை எழும்பூர் - செங்கல்பட்டு தடத்தில் பராமரிப்பு பணி காரணமாக ஆகஸ்ட் 30 மற்றும் 31ம் தேதிகளில் புறநகர் ரயில் சேவைகளில் மாற்றம்.பாதி தூரத்துடன் ரத்து செய்யப்படும் ரயில்கள்

சென்னை கடற்கரையில் இருந்து காலை 10:08க்கு புறப்படும், 40525 செங்கல்பட்டு மின்தொடர் ரயில்ஆகஸ்ட் 30 மற்றும் 31ம் தேதிகளில் சிங்கப்பெருமாள் கோவில் செங்கல்பட்டு இடையே ரத்துசென்னை கடற்கரை சிங்கப்பெருமாள் கோவில் ரயில் நிலையங்கள் இடையே மட்டுமே இயக்கும்.

சென்னை கடற்கரையில் இருந்து காலை 10:56க்கு புறப்படும், 40527 செங்கல்பட்டு மின்தொடர் ரயில்ஆகஸ்ட் 30 மற்றும் 31ம் தேதிகளில் சிங்கப்பெருமாள் கோவில் செங்கல்பட்டு இடையே ரத்துசென்னை கடற்கரை சிங்கப்பெருமாள் கோவில் ரயில் நிலையங்கள் இடையே மட்டுமே இயக்கும்.

சென்னை கடற்கரையில் இருந்து காலை 11:48க்கு புறப்படும், 40529 செங்கல்பட்டு மின்தொடர் ரயில்ஆகஸ்ட் 30 மற்றும் 31ம் தேதிகளில் சிங்கப்பெருமாள் கோவில் செங்கல்பட்டு இடையே ரத்துசென்னை கடற்கரை சிங்கப்பெருமாள் கோவில் ரயில் நிலையங்கள் இடையே மட்டுமே இயக்கும்.

செங்கல்பட்டில் இருந்து காலை 11:30க்கு புறப்படும், 40532 செங்கல்பட்டு சென்னை கடற்கரை மின்தொடர் ரயில்ஆகஸ்ட் 30 மற்றும் 31ம் தேதிகளில் செங்கல்பட்டு சிங்கபெருமாள்கோவில் இடையே ரத்துஇந்த ரயில் சிங்கபெருமாள்கோவில் சென்னை கடற்கரை ரயில் நிலையங்கள் இடையே மட்டும் இயக்கும்.

செங்கல்பட்டில் இருந்து பகல் 12:20க்கு புறப்படும், 40534 செங்கல்பட்டு சென்னை கடற்கரை மின்தொடர் ரயில்ஆகஸ்ட் 30 மற்றும் 31ம் தேதிகளில் செங்கல்பட்டு சிங்கபெருமாள்கோவில் இடையே ரத்துஇந்த ரயில் சிங்கபெருமாள்கோவில் சென்னை கடற்கரை ரயில் நிலையங்கள் இடையே மட்டும் இயக்கும்.

செங்கல்பட்டில் இருந்து மதியம் 1,மணிக்கு புறப்படும், 40536 செங்கல்பட்டு சென்னை கடற்கரை மின்தொடர் ரயில்ஆகஸ்ட் 30 மற்றும் 31ம் தேதிகளில் செங்கல்பட்டு சிங்கபெருமாள்கோவில் இடையே ரத்துஇந்த ரயில் சிங்கபெருமாள்கோவில் சென்னை கடற்கரை ரயில் நிலையங்கள் இடையே மட்டும் இயக்கும்.

திருமால்பூரில் இருந்து பகல் 12மணிக்கு புறப்படும், 40804 திருமால்பூர் சென்னை கடற்கரை மின்தொடர் ரயில்ஆகஸ்ட் 30 மற்றும் 31ம் தேதிகளில் செங்கல்பட்டு சென்னை கடற்கரை இடையே ரத்துஇந்த ரயில் திருமால்பூர் செங்கல்பட்டு இடையே மட்டும் இயங்கும்.சிறப்பு ரயில்


செங்கல்ப்ட்டில் இருந்து ஆகஸ்ட் 30 மற்றும் 31ம் தேதிகளில் பிற்பகல் 1:15க்கு சென்னை கடற்கரைக்கு சிறப்பு ரயில் இயக்கும்.

மேற்கொண்ட தகவலை தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளது.

புதியது பழையவை