கரியமில வாயு உமிழ்வு முற்றிலும் இல்லா வெகுஜன போக்குவரத்து அமைப்பாக 2030க்குள் தன்னை மாற்றிக்கொள்ள உறுதியான நடவடிக்கைகளை துரித கதியில் இந்திய ரயில்வே எடுக்கிறது
ரயில்வே சுகாதார சேவைகளின் தலைமை இயக்குநராக டாக்டர் பிஷ்ணு பிரசாத் நந்தா பொறுப்பேற்பு
Southern Railway establishes Business development units at Zonal & Divisional level to increase the freight businesses